העטיפה של הספר חורבן בית צדיק/י

חורבן בית צדיק

נקה
העטיפה של הספר 'חמישה קילו סוכר'/גור קורן

חמישה קילו סוכר

נקה
חסידות/י

חסידות

נקה
חשיבותה של רצינות/אוסקר ויילד

חשיבותה של רצינות

נקה
העטיפה של הספר 'ליד, אביב'

ליד, אביב

נקה
למה משורר/עמית מאוטנר

למה משורר

נקה
מחנה ריכוז מלגו/אבנר הנמן

מחנה ריכוז מלגו

נקה
מכאן ומכאן/י.ח. ברנר

מכאן ומכאן

נקה
מלים/ה. חניתה הלוי

מלים

נקה