שלום אורח!

איפה הספרים שרכשתי?

לאחר רכישת הספר האלקטרוני בקופה, הספר נוסף לרשימת המוצרים הדיגיטליים שרכשת בדף הספרייה שלי בחשבון המשתמש שלך.

עם הצגת אישור הרכישה בסיום תהליך הקנייה בקופה, תוכל לעבור מייד לדף הספרייה שלי, בלחיצה על הקישור המופיע בדף אישור הרכישה, ולהוריד את המוצר שרכשת. לחלופין, תוכל לבחור לגשת לדף הספרייה שלי בפעם אחרת כדי להוריד את המוצר שרכשת במועד מאוחר יותר.

בנוסף, תוכל להוריד את הספר בלחיצה על הקישור הורד המופיע בדוא"ל שתקבל על אישור הרכישה.

כדי לגשת לדף הספרייה שלי:

 • בעת אישור הרכישה באתר, יופיע בהודעת אישור הרכישה קישור לדף הספרייה שלי. לחץ עליו, כדי לעבור מיידית לדף הספרייה שלי ולהוריד את הספר שרכשת.
 • בכל מועד מאוחר יותר:
  • לחץ על הקישור הספרייה שלי שבראש כל דף. אם אינך מחובר, תועבר לדף ההתחברות. בסיום ההתחברות תועבר לדף הספרייה שלי.
  • אם הנך נמצא באחד מדפי החשבון שלי, בתפריט החשבון שלי בצד ימין, בחר באפשרות הספרייה שלי כדי לעבור לדף הספרייה שלי.

מבנה רשימת הספרייה שלי:

 • בדף הספרייה שלי מופיעה רשימה של כל המוצרים הדיגיטליים שקנית ב'בית אוצר'. הרשימה ממוינת לפי תאריך ההזמנה מהמאוחר למוקדם.
 • ספרים אלקטרוניים מזוהים בקישור ספר אלקטרוני המופיע לצד שם הספר בעמודה כותרת.
 • הורדות שנותרו - לספרים הוקצו מספר הורדות קצוב. מספר ההורדות שנותרו מצוין בעמודה זו. אם בעמודה מופיע המספר 0 – ניצלת את כל מכסת ההורדות שלך ולא תוכל להוריד יותר את המוצר. הערה: כאשר בעמודה זו מופיע המספר 0, בעמודה סטטוס מופיע הסטטוס פג תוקף.
 • סטטוס – כאשר נותרו לך הורדות, יוצג בעמודה הסטטוס זמין להורדה. אם מכסת ההורדות שלך נוצלה, יוצג בעמודה הסטטוס פג תוקף. באפשרותך להוריד רק ספרים שהסטטוס שלהם הוא זמין להורדה. מספר ההורדות שנותרו מוצג בעמודה הורדות שנותרו.
 • מספר הזמנה – בעמודה זו מוצג מספר ההזמנה של המוצר הדיגיטלי כקישור. תוכל ללחוץ על קישור זה כדי לעבור לדף פרטי ההזמנה של המוצר. לקבלת פרטים נוספים, ראה היכן מוצגות ההזמנות שלי .
 • הערה: הסטטוס פג תוקף יכול להופיע גם אם בעמודה הורדות שנותרו מצוין מספר גבוה מ-0; הדבר יכול לציין הזמנה שבוטלה מטעמים טכניים והוחלפה בהזמנה אחרת או הזמנה שבוצעה בקופה, אך בוטלה (לא הושלמה) לאחר מכן באתר PayPal. לקבלת פרטים נוספים, לחץ על הקישור בעמודה מספר הזמנה.

הורדת הספר האלקטרוני:

 • להורדת הספר, לחץ על הקישור ספר אלקטרוני המופיע לצד המוצר הרצוי.
 • במקרים רבים, תופיע כעת הודעה שתשאל אם ברצונך לשמור על הקובץ או לפתוח אותו ביישום לפי בחירתך. במקרים אחרים, הקובץ ייפתח באופן אוטומטי בתוכנת קריאה, אם מותקנת כזו במחשב או במכשיר שלך. ההתנהגות בעת ההורדה נקבעת בהגדרות הדפדפן שלך.

  שים לב: אם הספר נפתח בתוכנת קריאה, קרוב לוודאי שהוא נשמר בתיקיית הקבצים הזמניים שלה. אם ברצונך לשמור את הקובץ בתיקייה אחרת, עליך לשמור את הקובץ מתוך תוכנת הקריאה – אם קיימת בה אפשרות לכך.

  לדוגמה, בתוכנת הקריאה EPUBReader לדפדפני Firefox, הקובץ נפתח באופן אוטומטי בתוכנה אחרי לחיצה על הקישור ספר אלקטרוני של הספר הרצוי. כדי לשמור את הקובץ בתיקייה אחרת לפי בחירתך, מה שיאפשר להעביר את הקובץ לקורא"לים אחרים, לחץ על לחצן השמירה (סמל הדיסקט) מימין למטה. בחלון שמור העתק שייפתח, עבור למיקום האחסון הרצוי וציין את שם הקובץ שיישמר.

 • לספרים הוקצו מספר הורדות קצוב. אם מכסת ההורדות שלך נוצלה – יופיע הכיתוב פג תוקף בעמודה סטטוס. באפשרותך להוריד רק ספרים שהסטטוס שלהם הוא זמין להורדה. מספר ההורדות שנותר מופיע בעמודה הורדות שנותרו.

הורדת הספר האלקטרוני מהדוא"ל על אישור הרכישה:

 • בכל עת, תוכל להוריד את הספר שרכשת מהדוא"ל על אישור הרכישה שנשלח אליך. לשם כך, לחץ על הקישור הורד, שלצד שם המוצר.
 • אם אינך מחובר לחשבונך באתר, תופנה לדף ההתחברות ולאחר ההתחברות תופנה לדף הספרייה שלי, להמשך ההורדה.
 • אם מסכת ההורדות שלך נוצלה, תופנה לדף הספרייה שלי, ושם תוצג הודעה כי תוקפו של הקישור להורדה פג.
 • אם באפשרותך להוריד את הספר, תתחיל פעולת ההורדה, כמתואר בסעיף הורדת הספר האלקטרוני לעיל.