שלום אורח!

היכן מוצגות ההזמנות שלי?

כדי להציג את הזמנותיך, עליך להתחבר לחשבונך באתר.

לחץ על התפריט חשבון שבראש כל דף ולאחר מכן לחץ על החשבון שלי. אם אינך מחובר לאתר תועבר לדף התחברות או יצירת חשבון. לאחר ההתחברות תועבר לחלק החשבון שלי.

בדף 'לוח המידע שלי' מוצגות ההזמנות האחרונות שלך בחלק הזמנות אחרונות.

 • לצפייה בהזמנה ספציפית, לחץ על הקישור הצג הזמנה בשורה של ההזמנה. תועבר לדף פרטי ההזמנה.
 • להזמנה חוזרת של ההזמנה, לחץ על הקישור הכתום הזמן שוב בשורה של ההזמנה.
 • לצפייה ברשימת ההזמנות המלאה, לחץ על הקישור הצג הכל בכותרת החלק הזמנות אחרונות או בחר בההזמנות שלי מתפריט החשבון שלי מימין – כדי לעבור לדף ההזמנות שלי.
 • הערה: העמודה משלוח אל נשארת ריקה כאשר בהזמנה כלולים אך ורק מוצרים שלא דורשים משלוח, כמו למשל ספרים אלקטרוניים.
בדף 'ההזמנות שלי':
 • לצפייה בהזמנה ספציפית, לחץ על הקישור הצג הזמנה בשורה של ההזמנה. תועבר לדף פרטי ההזמנה.
 • להזמנה חוזרת של ההזמנה, לחץ על הקישור הכתום הזמן שוב בשורה של ההזמנה.
 • הערה: העמודה משלוח אל נשארת ריקה כאשר בהזמנה כלולים אך ורק מוצרים שלא דורשים משלוח, כמו למשל ספרים אלקטרוניים.
בדף 'הספרייה שלי':
 • כדי להציג דף זה, באחד מדפי החשבון שלי, לחץ על הספרייה שלי בתפריט החשבון שלי מימין.
 • בדף זה מוצגים מימין מספרי ההזמנה של המוצרים הדיגיטליים שקנית. להצגת ההזמנה הרלוונטית, לחץ על מספר ההזמנה. תועבר לדף פרטי ההזמנה.
בדף פרטי ההזמנה תוכל:
 • לצפות בפרטי ההזמנה.
 • אם קיימת חשבונית, ללחוץ על הקישור חשבוניות, כדי להציג ולהדפיס את החשבוניות המשויכות להזמנה.
 • אם קיים משלוח, ללחוץ על הקישור משלוחים, כדי להציג ולהדפיס את המשלוחים המשויכים להזמנה.
 • אם קיים החזר, ללחוץ על הקישור החזרים, כדי להציג ולהדפיס את ההחזרים המשויכים להזמנה.
 • להזמין את ההזמנה שוב, בלחיצה על הקישור הזמן שוב בכותרת ההזמנה.
 • להדפיס את ההזמנה, בלחיצה על הקישור הדפס הזמנה בכותרת ההזמנה, לצד סמל המדפסת.

לצפייה בהזמנה אחרת, לחץ על הקישור חזור להזמנות שלי בתחתית הדף כדי לחזור לדף ההזמנות שלי.