שלום אורח!

איך לעדכן את פרטי החשבון שלי?

כדי לשנות את פרטי החשבון שלך:

התחברות לחשבון:
 • אם אינך מחובר, התחבר לחשבונך באתר. להתחברות, לחץ על הקישור התחבר בראש הדף או, אם הוא אינו מופיע, על הקישור שמתחת לברכת השלום ('לא ...?'). אם אתה מחובר, במקום הקישור התחבר יופיע הקישור התנתק.
 • עבור לדף החשבון שלי, אם לא הועברת לשם באופן אוטומטי לאחר ההתחברות. לשם כך, לחץ על הקישור החשבון שלי בראש הדף.
 1. לעריכת פרטים ליצירת קשר (שם, דוא"ל וכד'):
  • בדף לוח המידע שלי, תחת פרטי החשבון, לחץ על ערוך לצד הכיתוב פרטים ליצירת קשר, או לחץ על פרטי החשבון בתפריט החשבון שלי, מימין.
  • בדף ערוך חשבון לקוח, שנה את הפרטים כנדרש ולחץ על הלחצן שמור. ליציאה מהדף ללא שמירה, לחץ על הקישור חזור.
 2. לשינוי הסיסמה:
  • מדף החשבון שלי תחת פרטים ליצירת קשר בחלק פרטי החשבון, לחץ על הקישור שנה סיסמה או בדף ערוך חשבון לקוח סמן את תיבת התיוג שנה סיסמה.
  • בחלק שנה סיסמה בדף ערוך חשבון לקוח, הקלד את הסיסמה הנוכחית, את הסיסמה החדשה ואת אימות הסיסמה החדשה. לשמירה, לחץ על הלחצן שמור. ליציאה מהדף ללא שמירה, לחץ על הקישור חזור.
 3. לשינוי כתובות:
  • כדי לעבור לספר הכתובות:
   • בדף לוח המידע שלי, לחץ על הקישור ניהול כתובות בחלק ספר כתובות תחת פרטי החשבון
    - - או - -
   • לחץ על ספר הכתובות בתפריט החשבון שלי, מימין.
  • בדף ספר הכתובות, מופיעות מימין ברירת המחדל לכתובת לחיוב ומתחתיה, ברירת המחדל לכתובת למשלוח. בצד שמאל מופיעות כתובות נוספות.
  • כדי לערוך את הכתובות הקיימות, לחץ על הקישורים שמופיעים מתחתן.
   כדי להוסיף כתובת חדשה, לחץ על הלחצן הוסף כתובת חדשה.
  • כדי לערוך את ברירת המחדל לכתובת לחיוב או את ברירת המחדל לכתובת למשלוח, תוכל ללחוץ גם על הקישורים ערוך כתובת, המופיעים תחת כל כתובת בדף לוח המידע שלי, תחת ספר כתובות.
  • בדף ערוך כתובת שנה את הפרטים כנדרש או בדף הוסף כתובת חדשה, הזן את פרטי הכתובת החדשה.
  • הגדרת ברירת מחדל לכתובת: בעת עריכת כתובת, אם הכתובת היא ברירת מחדל לכתובת חיוב או לכתובת משלוח, הדבר יצוין בתחתית הדף. בעת הזנת כתובת חדשה, או בעת עריכת כתובת שאינה כתובת ברירת המחדל, יוצגו בתחתית הדף תיבות סימון, שמאפשרות להגדיר את הכתובת כברירת המחדל לכתובת לחיוב ו/או לכתובת למשלוח.
  • לשמירה, לחץ על הלחצן שמור כתובת. ליציאה מהדף ללא שמירה, לחץ על הקישור חזור. תופנה חזרה לדף ספר כתובות.
 4. לשינוי רשימת המשאלות:
 5. לשינוי הרשמה לניוזלטר:
  • כדי לעבור לדף הרשמה לניוזלטר, לחץ על הקישור ערוך שלצד הכיתוב ניוזלטרים בחלק פרטי החשבון בדף לוח המידע שלי, או לחץ על מנויים לניוזלטרים בתפריט החשבון שלי מימין.
  • בדף הרשמה לניוזלטר, מופיעה תיבת הסימון הרשמה כללית, המציינת הרשמה לניוזלטר הכללי של האתר. אם היא מסומנת, אתה מנוי לניוזלטר ואם היא אינה מסומנת, אינך מנוי לניולזטר.
  • כדי להירשם לניוזלטר, סמן את תיבת הסימון הרשמה כללית ולחץ על הלחצן שמור. בסיום ההרשמה תופנה לדף לוח המידע שלי. בראשו תוצג ההודעה על שמירת המנוי לניוזלטר.
  • כדי לבטל הרשמה לניוזלטר, נקה תיבת הסימון הרשמה כללית ולחץ על הלחצן שמור. בסיום הפעולה תופנה לדף לוח המידע שלי. בראשו תוצג ההודעה על ביטול המנוי לניוזלטר.